Dr.Maeda urodził się w Nagasaki i jako 2 letnie dziecko w 1945r. szczęśliwie przeżył wybuch bomby atomowej bez uszczerbku na zdrowiu.  Dr. Maeda jest  dziś światowym autorytetem w dziedzinie naturalnych składników immuno-modulujących. Na przestrzeni ponad 40 lat prac badawczych opracowywał kolejne generacje coraz bardziej innowacyjnych i skuteczniejszych modyfikatorów odpowiedzi immnologicznej BRM pomagając  w ten sposób milionom osób cierpiącym między innymi na choroby onkologiczne czy wirusy: HPV, HCV (WZW),EBV, A(H1/N1).

Ze względu na liczność badań i długą historię stosowania potwierdzającą  bezpieczeństwo, składniki te stosowane są przez około 1000 klinik onkologicznych na całym świecie.  Korzystne dla organizmu działanie tych substancji  jest potwierdzone ponad 200 pracami naukowymi oraz 30 badaniami klinicznymi i są dziś najlepiej zbadanymi, 100% naturalnymi preparatami polecanymi na odporność. Badania były przeprowadzone przez ponad 70 wiodących instytutów badawczych, w tym elitarne amerykańskie uniwersytety i główne ośrodki medyczne jak MD. Anderson Cancer Center, Harvard Medical School, Yale University School of Medicine, Columbia University.  Wykazano w nich między innymi wzrost aktywności komórek NK (naturalni zabójcy) i wzrost produkcji cytokin, limfocytów T, makrofagów, komórek dendrytycznych.

I generacja LEM

Po raz pierwszy dr. Maeda zetknął się z pochodną hemicelulozy w przypadku wyciągu LEM (z grzyba Shiitake) w końcu lat siedemdziesiątych. Jest to mieszanina składników shiitake, metabolitów, oraz rozłożonej materii z podłoża. Od tego czasu zaczęła się jego długotrwała współpraca z dr. Nobuhiko Sugano, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Medycznego i Farmaceutycznego w Toyama. Wspólnie zaczęli od potwierdzenia dwóch właściwości fizjologicznie aktywnej substancji z shiitake – działania aktywującego makrofagi oraz działania przeciw-przerzutowego w stosunku do komórek nowotworowych.

II generacja AHCC

W końcu lat 80, Dr. Maeda skierował swoją uwagę na polisacharydy i opracował AHCC. Jest to pochodna hemicelulozy drugiej generacji pochodząca z płynnej hodowli grzybni Shiitake. Różnica w formułach LEM i AHCC polega na tym, że LEM wykorzystuje stałą podłoże do hodowli, a AHCC zawiera mniejsze cząstki i wykorzystuje płynną kulturę. Ponadto, surowiec dla hemicelulozy w przypadku LEM pochodzi z włókien trzciny cukrowej, a w przypadku AHCC z otrąb ryżowych. AHCC jest poparte wieloma badaniami klinicznymi. 3,4,5,6,7,8

III generacja (MGN-3) Biobran

Na początku lat ‘90 dr. Maeda nawiązał współpracę z Daiwa Pharmaceutical (DP), kierowanej przez Yasuo Ninomiya. W 1992 r. Maeda opracował dla DP kolejny kompleks krótkołańcuchowych polisacharydów (głównie arabinoksylanu i innych hemiceluloz), które nazwał MGN-3 nawiązując do inicjałów twórcy: M-Maeda i osób badających jego działanie: G-Ghoneum , N-Ninomiya oraz „3”, ponieważ był to produkt trzeciej generacji.

Arabinoksylan IV generacji (Ultrabran)

Na podstawie zdobytych doświadczeń dr. Maeda w kolejnych latach nie zaprzestawał badań w celu zwiększenia skuteczności immunologicznych arabinoksylanu. W drugiej dekadzie XXI wieku przy współpracy Uniwersytetu Hirosaki (Tokyo Japonia) opracował najnowszej generacji arabinoksylan. Jako rezultat ponad 40 lat prac badawczych substancja łączy w sobie wszystkie zalety poprzednich generacji składników w jeszcze bardziej doskonałej formie i jest ukoronowaniem życiowej misji i kariery zawodowej Hiroaki Maeda.